Småland

Skräcken: anställda på asylboende smittade med livsfarlig sjukdom


Fem personer som arbetet med ensamkommande flyktingbarn i Emmaboda kommun ska ha lämnat sina tjänster efter att de smittats med den potentiellt livsfarliga sjukdomen tuberkulos (TBC), rapporterar Barometern.

Enligt uppgifter till Barometern ska de anställda inte ha informerats om att det fanns personer med aktiv TBC på HVB-hemmet.
”Jag utgår ifrån att alla får viktig information när man börjar jobba. Kommunen tar detta på stort allvar. Vi vet att 17 ensamkommande i dag har latent TBC i kommunen. De får långsiktigt behandling och då smittar man inte. Det har konstaterats att två ensamkommande har haft aktiv TBC. När det framkom isolerades de på länssjukhuset, men de har kommit hem och får medicinering”, säger Emmabodas socialchef Thomas Svensson till Barometern.

Tuberkulos är en bakteriesjukdom som förföljt människan i tusentals år. Den var en folksjukdom för ca 100 år sedan och tog många liv innan mediciner och antibiotika fick bort sjukdomen från Sverige innan 1940-talet.
Med ökad antibiotikaresistens har sjukdomen återigen ökat i världen de senaste årtiondena.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook