Höglandet

Skräcken efter aborten – de tänkte ge henne fel blod

Sjukhuspersonalen hade angett fel blodgrupp för en kvinna som nyss genomgått en abort. Det hade kunnat sluta illa men sjukvårdspersonalen räddades av kvinnan.

Fel blodgrupp skrevs in som provsvar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.
Anställda inom verksamhetsområdet har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller ett fall där fel blodgrupp skrevs in efter blodgruppsanalys.
Efter en planerad abort och inför utskrivning bad patienten att få RhD-profylax (förebyggande läkemedel), eftersom patientens blodgrupp var RhD-negativ. Utan profylax finns risk för komplikationer. Vårdpersonalen meddelade att profylax inte behövdes, och påstod att blodgruppen var RhD-positiv.

Kvinnan sa då emot och efter ny provtagning och utredning visade det sig att fel blodgrupp skrivits in som provsvar.
– Tack vare att patienten själv uppmärksammar felet och därmed får profylax, blir det inga medicinska konsekvenser, säger Peter Blomstrand, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook