Höglandet

SKRÄCKEN: En viltolycka var 10e minut

Det sker i genomsnitt mer än 1 viltolycka var 10.e minut i Sverige. Detta innebär att över 58000 fordon är årligen inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre, menar företrädare för Nationella Viltolycksrådet.

Viltolyckorna är många och tenderar att öka. Under 2016 skedde över 58000 viltolyckor och antal olyckor under 2017 ser ut att närma sig det talet också.

Under rubriken ” Litet djur kan välta stora lass ” har Nationella Viltolycksrådet nu genomfört en insatsvecka för att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en stor bil så kan en olycka inträffa.

– Vi ville med årets insatsvecka speciellt göra yrkesförare uppmärksamma på att ta det försiktigt i trafiken. Viltolyckor kan drabba alla fordonstrafikanter, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet, i ett pressmeddelande.

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra.

– Till en av de främsta orsakerna hör mer trafik på vägnätet, men kanske också högre hastighet genom bland annat förbättrade vägar och fordon. Stora fordon kan också bidra till att man som förare invaggas i en trygghet att olyckan inte händer och därmed blir mindre försiktig på vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen, säger Markus Olsson, rådsledamot för Svenska Jägareförbundet.

Vad kan du som bilförare göra?
Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare.

– Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Viltolycksrådets ordförande Anna-Carin Gustafsson Åström.
Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter t.ex. genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.
Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook