Småland

SKRÄCKEN: La in honom på fel avdelning – dog direkt på sjukhuset

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient avlidit till följd av bristande behandling.

Fallet gäller en patient i 90-årsåldern som sökte sig till medicinakuten på Oskarshamns sjukhus med tilltagande andningsbesvär. Patienten hade sedan tidigare känd hjärtsvikt och utredningen på sjukhuset visade att patientens besvär orsakades av en försämring av den redan kända hjärtsvikten.

På grund av en misstolkad blodundersökning blev patienten inlagd på en vanlig vårdavdelning, där befintliga rutiner för övervakning inte följdes. Patienten hittades några timmar senare livlös i sängen. En hjärt-lungräddning inleddes men avbröts utan framgång och patienten avled.

”Handläggningen på medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus har bidragit till eller mer sannolikt förorsakat patientens död. Händelsen anses som allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria”, uttrycker Elmar Keppel i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook