Höglandet Jönköping Jönköpings län

BLODIGT: Man föll och dog efter brutal läkarmiss

Hjärnblödning upptäcktes inte. Patienten dog efter plågsamma dygn. Nu anmäls sjukhuset.

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller en patient som sökte till akutmottagning efter att ha ramlat.

Vid ankomst till sjukhuset var patienten klar och vaken och verkade opåverkad. En röntgenundersökning av hjärna och halsrygg gjordes, som visade att varken skelettskada, blödning eller infarkt fanns och patienten fick åka hem efter att ha fått ett sår i pannan sytt.

Två dygn senare kom patienten åter in till akutmottagningen, denna gång medvetslös. Vid en ny röntgenundersökning upptäcktes en hjärnblödning. När bilderna från föregående undersökning granskades, upptäcktes att patienten hade en tunn blödning utmed skallbenet även då.

Patienten avled ett dygn efter ankomst till sjukhuset.
”Sannolikt hade utgången kunnat förhindras om man vid den första undersökningen hade noterat hjärnblödningen och vidtagit åtgärder. För att undvika att liknande händelser ska inträffa har Region Jönköpings län vidtagit en rad åtgärder vad gäller bland annat förbättrade rutiner och arbetsmiljö”, säger Ryhovs chefsläkare Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook