SKRÄCKEN: Nytt företag tar över monstervindkraftverken | Höglandsnytt
Aneby Ekonomi Höglandet Nyheter

SKRÄCKEN: Nytt företag tar över monstervindkraftverken

Vindenergibolaget Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat två vindkraftprojekt, Gärdshyttan vid Vättern och Lönhult i Aneby kommun.

Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd i Askersunds kommun.

Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd i Aneby kommun. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft.

”Projekten har mycket goda förutsättningar och bedöms av Rabbalshede Kraft som attraktiva förvärv som passar in i bolagets nya strategi. Vi arbetar nu vidare för att kunna påbörja byggnation av dessa vindparker. Projektarbetet för Gärdshyttan har påbörjats medan Lönhult inväntar laga kraft”, säger Martin Pettersen, chef för affärsutveckling på Rabbalshede Kraft.

Bolaget har redan 141 vindkraftverk i sin verksamhet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook