Skräcken på Höglandet: läkare missade att barn var allvarligt sjukt | Höglandsnytt
Nässjö

Skräcken på Höglandet: läkare missade att barn var allvarligt sjukt


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar nu kritik mot en vårdcentral i Nässjö kommun efter att en läkare skickat hem ett diabetessjukt barn.

Barnet hade högt blodsocker när mamman kom in med det till vårdcentralen men trots det remitterade läkaren inte barnet vidare till akutklinik utan skickade hem familjen.
Några dagar senare återkom mamman och barnet och då konstaterades mycket riktigt att barnet led av diabetes.
IVO har utrett fallet som inträffade i våras men lämnar fallet utan vidare åtgärd eftersom ledningen för vården lovat bättra sig.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook