Eksjö Höglandet

Skräcken på Höglandssjukhuset: ÄNDTARMEN SPRACK!

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om fördröjd diagnostik.

Ärendet handlar om en patient som sökte akut för smärta i ändtarmen och förstoppning. Vid undersökning upptäcktes en spricka i ändtarmsslemhinnan, som behandlades. Patienten sökte kommande veckor vård upprepade tillfällen på grund av tilltagande smärta och utebliven förbättring men vården fann inga andra orsaker till smärtorna.

”Efter upprepade vårdkontakter konstaterades till slut att det var en missbildning av livmodern som orsakat smärtorna. Missbildningen har nu åtgärdats”, uppger Elin Roos af Hjelmsäter, chefsläkare på Höglandssjukhuset och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook