Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

SKRÄCKEN PÅ HÖGLANDSSJUKHUSET – Flera patienter skadade på operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i tre ärenden som handlar om att misstolkning av gallgångarnas anatomi samt brister i rutiner ledde till att patienterna fick genomgå en ny operation.

Ärendena handlar om tre patienter som drabbades av komplikationer vid galloperationer vid de tre sjukhusen i Region Jönköpings län under våren 2018. Misstolkningar av gallgångarnas anatomi (uppbyggnad) och brister i rutiner ledde till skador på gallgångarna som behövde åtgärdas i en andra operation.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Patienterna har hämtat sig väl efter operationerna, enligt landstingsledningens anmälan.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook