Eksjö Höglandet

Skräcken på Höglandssjukhuset: otäcka sår växte efter felbehandling

Höglandssjukhuset anmäls nu för granskning av Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av elaka infektioner.

Ärendet handlar om en patient med flera sjukdomsproblem och svårigheter att ta till sig mat och dryck. Patienten fick då dropp i foten via en perifer venkateter som skulle in i blodet men droppet gick istället under huden.
En rodnad uppstod och tolkades som infektion och behandlades med antibiotika. Odling visade sedan ingen växt av bakterier och antibiotikabehandlingen avslutades.
Men tre dagar efter utskrivning kom nya tecken på infektion. Trots behandling blev såret större och utvecklades till vävnadsdöd.
”Såret har inneburit lidande för patienten med värk och nedsatt rörlighet samt upprepade såromläggningar under lång tid. Såret är ännu inte helt läkt”, kommenterar chefläkare Vagn Liest i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook