Höglandet Jönköping Jönköpings län

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Det var ingen lätt infektion – barn allvarligt nackskadat

Först bedömdes en patient ha en beskedlig infektion som förklaring till torticollis, snedställning av huvudet. Vid röntgen ett par dagar senare upptäcktes en kotglidning som krävde ytterligare behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller ett barn som på Länssjukhuset Ryhov sökte vård för feber och torticollis, snedställning av huvudet. Eftersom barnet hade infektionstecken behandlades det först som om orsaken var en beskedlig infektion, vilket är den vanligaste orsaken till besväret. Vid en förnyad vårdkontakt några dagar senare visade röntgenundersökning att det fanns en glidning mellan två kotor i halsryggraden och en infektion med en varbildning i vävnaderna vid kotorna.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Om kotglidningen berodde på infektionen eller att barnet hade slagit bakhuvudet några dagar innan insjuknandet är oklart. Barnet behandlades med halskrage, tömning av varbildningen och antibiotika och är helt återställd. En lärdom är att flera kliniker behöver samverka vid denna typ av tillstånd för att rätt utredning och behandling ska ges”, beskriver Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook