Höglandet Jönköping Jönköpings län

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Fastlåst i ett bälte

Efter en tvångsåtgärd på en psykiatrisk klinik skulle den ansvariga läkaren ha tagit ställning till om patienten var i behov av psykiatrisk tvångsvård, men detta gjordes inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som vårdades på psykiatrisk klinik på grund av ångestsjukdom. Under en ångestattack blev situationen svårhanterlig och patienten lades då i bälte och fick ångestlindrande medicin. När ångesten klingade av släpptes patienten ur bältet.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ordination av tvångsåtgärd för en patient som vårdas enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska alltid följas av en personlig bedömning av ansvarig läkare för ställningstagande till psykiatrisk tvångsvård. Någon bedömning skedde inte i detta fall, varför händelsen nu anmäls enligt Lex Maria, meddelar regionledningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook