Hultsfred Småland Vimmerby

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: FRISKA PERSONER BLEV CANCEROPERERADE


Nu ska vi operera lite. Lex Maria-anmälan efter felaktiga operationer.

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då fyra patienter genomgått större operationer än tvunget.

De prover som tagits i samband med canceroperation har för fyra patienter felaktigt bedömts innehålla cancerceller. Detta har lett till mer omfattande operationer än nödvändigt.

”Åtminstone en av patienterna har till följd av den omfattande operation kvarvarande besvär av såväl svullnad och smärta. Åtgärder har vidtagits för att förhindra upprepning av händelsen”, kommunicerar Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook