Höglandet Hultsfred Småland Vimmerby

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Han tvingades gå i flera månader med LUNGCANCER

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos.

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av lungcancer.

Fallet gäller en 80-årig man som vårdades på grund av trötthet och andningsbesvär. En utredning med skiktröntgen gjordes för att utesluta en propp i lungan.

Ingen propp upptäcktes men en förändring sågs. Denna förändring följdes dock inte upp. Mannen återkom tre månader senare med samma besvär.

”Vid förnyad röntgenundersökningen sågs förändringarna och utredning påbörjades nu enligt standardiserat vårdförlopp. Förseningen av standardiserat vårdförlopp medförde en risk för spridning av den lungcancer som konstaterades vid utredning”, kommunicerar Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook