Småland

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Kvinna bröt ben, dog efter otäck läkarmiss

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient avlidit under vårdtiden.

Fallet gäller en 50-årig kvinna med en ovanlig grundsjukdom som vårdades med anledning av en fraktur. Under vårdtiden insjuknade kvinnan i influensa som komplicerades av en lunginflammation.

”I den fortsatta vården togs inte tillräcklig hänsyn till grundsjukdomen vilket kan ha bidragit till att patienten avled till följd av andningssvårigheter och slutligen hjärtstillestånd”, kommunicerar Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook