Höglandet Jönköping Jönköpings län

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Läkare var för långsam – patienten dog


En patient som utreddes för klaffel hann avlida innan utredningen var klar. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som utreddes för aortastenos (en förträngning av utflödet från vänster hjärtkammare).

”På grund av bristande kommunikation, otydlig ansvarsfördelning samt att utredningen gått för långsamt, så hann patienten avlida innan utredningen var klar. Om klaffelet hade utretts snabbare och åtgärdats tidigare hade utgången möjligen kunnat bli en annan. För att förhindra att något liknande sker igen har en åtgärdsplan tagits fram, detta för att förbättra bland annat utredningsprocessen”, kommunicerar Peter Blomstrand, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook