Hultsfred Småland Vimmerby

SKRÄCKEN PÅ SJUKHUSET: Svårt skadad kvinna fick ingen vård på flera veckor

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en axelskada.

Fallet gäller en 66-årig kvinna som efter ett fall skadat axeln och sökte vård på hälsocentralen. Vid undersökningen noterades att rörelseförmåga i axeln var inskränkt men inga tecken på skelettskada upptäcktes.

Patienten hänvisades till sjukgymnast som hon besökte efter ytterligare några dagar. Vid den undersökningen remitterades patienten vidare till ortoped för bedömning. Inför besöket på ortopedmottagningen ordnades med röntgenundersökning som utfördes tre veckor efter den första vårdkontakten. Det sågs där att axeln var ur led.

”Av beskrivning från patienten och av de undersökningar som varit hade sannolikt axeln varit ut led hela tiden sedan skadetillfället. Vid behandling under narkos kunde axeln föras i rätt läge. Rörligheten har efterhand förbättrats genom rehabilitering och träning. Undersökningsfynden borde ha föranlett röntgen tidigt i förloppet. Genom fördröjning har korrekt behandling dröjt och medfört risk för bestående men”, kommunicerar Alvunger i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook