Eksjö Höglandet

SKRÄCKEN: Skrevs ut från Höglandssjukhuset – fick hjärtinfarkt

Klinikens rutiner följdes inte när patient kom in med bröstsmärtor, konstaterar sjukvårdsledningen i Region Jönköpings län anmäler ett fall för granskning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Patienten lades in på Höglandssjukhuset på grund av bröstsmärta för bedömning och observation av eventuell instabil hjärtsjukdom.

Provtagning och ultraljud över hjärtat utfördes. Ingen ytterligare utredning gjordes vid det aktuella vårdtillfället, något som är ett avsteg från klinikens rutiner. Dagen efter inläggning skrevs patienten ut.

”Cirka tre veckor senare kom patienten in med hjärtinfarkt, vilket bedömdes hade kunna undvikas om korrekta insatser vidtagits vid förra tillfället”, säger Elin Roos af Hjelmsäter, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook