Jönköpings län Toppnyheter

SKRÄCKLÄKAREN anmäls – minst sex personer felopereradeEn anmälan enligt lex Maria har gjorts gällande ortopediska operationer som gått fel. Region Jönköpings län har utrett händelserna, vidtagit åtgärder och lämnar ärendena vidare till granskning hos Inspektionen för vård och omsorg.

Händelserna har inträffat under 2012, 2014, 2015 och 2016 och gäller fall där en ortopedläkare på Värnamo sjukhus opererat.

Händelsen inträffade 2012: Patienten opererades för artros i knäled med knäartroplastik på ett sätt som inte var optimalt och så att knäleden inte blev stabil. Patienten behövde opereras om och fick smärtor som blivit kroniska.

Händelsen inträffade 2014: Patienten kom till sjukhuset på grund av en fotledsfraktur. Patienten opererades på ett sätt som inte var optimalt, patienten har besvär från fotleden och det finns ökad risk för framtida artros i fotleden.

Händelsen inträffade 2015: Patienten kom till sjukhuset på grund av en axelfraktur. Patienten opererades på ett sätt som inte var optimalt och så att skruvar som fixerade frakturen nådde in i axelleden. Patienten drabbades därför av smärtor och dålig rörlighet i axelleden efter operationen.

Händelsen inträffade 2016: Patienten kom till sjukhuset på grund av en fotledsfraktur. Patienten opererades på ett sätt som inte var optimalt och så att det finns en ökad risk för framtida artros i fotleden. Patienten har smärtor i fotleden som inte är stabil och kommer nu opereras om.

Händelsen inträffade 2016: Patienten vårdades på sjukhus, föll ur en fåtölj och ådrog sig en fraktur i handled. Patienten opererades på ett sätt som inte var optimalt och så att frakturen läkte med en kvarstående felställning. Det har medfört smärta och dålig funktion i handleden.

Händelsen inträffade 2016: Patienten kom till sjukhuset på grund av en fotledsfraktur. Patienten opererades på ett sätt som inte var optimalt. Patienten behövde därför genomgå ny operation efter några veckor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook