Jönköpings län

Skräckoperationen: fick otäcka inflammationer

En patient blev opererad av läkare för problem med gallan men operationen gick helt fel och resulterade i svår infektion.

Operationen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning.Ärendet handlar om en patient som genomgick en planerad galloperation på Värnamo sjukhus.

Efter operationen fick patienten problem med smärta och infektion. Fortsatt utredning visade en gallvägsanomali, vilket, enligt sjukvårdsledningen bedömdes vara orsakad av operationen.

Inspektionen för vård och omsorg har nu utrett fallet och nöjer sig med att godta sjukhusets utredning och förklaringar och riktar ingen kritik mot ansvarig sjukvårdspersonal.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook