"Skrämmande" – så många vanliga människor är beroende av läkemedel | Höglandsnytt
Debatt

”Skrämmande” – så många vanliga människor är beroende av läkemedel

”I Sverige är minst en kvarts miljon människor läkemedelsberoende. Det är skrämmande och den utvecklingen måste genast brytas. Dags att kartlägga läkemedelsberoendet”, anser Mikael Ekvall i Vänsterpartiets Regiongrupp i Jönköpings län i en motion till regionfullmäktige.

I Sverige är minst en kvarts miljon människor läkemedelsberoende. Det är skrämmande och den utvecklingen måste genast brytas. Det skrivs årligen ut mängder av Lyrica och Bensodiazepiner i Sverige och i Region Jönköpings län. En miljon människor lider av depression och många av dem använder antidepressiva läkemedel. Enligt Socialstyrelsen (2014) brukar 802,198 personer sömnmedel, 560,534 är de personer som tar lugnande medel, opioider används av 760,923 personer och 876,905 människor i Sverige äter dagligen antidepressiva tabletter.

I samtliga kategorier är det en tydlig kvinnodominans. Många människor behöver naturligtvis sina läkemedel, men det långvariga och ofta mångåriga bruket kan vara väldigt skadligt för den enskilda individen och deras anhöriga. Läkemedelsberoende är en fråga att ta på absolut största allvar. Dessutom är det en viktig jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män tar många av dessa mediciner.

Men om framgång skall nås i att bekämpa det skadliga läkemedelsberoendet krävs mycket kunskap, det är med hjälp av tillförlitlig data som vi vet vilka insatser och åtgärder som krävs för att vända trenden. Det finns flera frågeställningar där insamlande av data vore önskvärd. Skiljer sig vårdcentralerna i Region Jönköping när det kommer till hur mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut. Information på det området skulle ge oss en fingervisning om det lokala arbetet och kunskapen på de enskilda vårdcentralerna påverkar hur mycket beroendeframkallande läkemedel som skrivs ut.

En annan viktig aspekt är att läkemedelsberoendet kostar regionen enorma ekonomiska summor. Det vore önskvärt att en kartläggning tydliggör den sannolika kostnaden för läkemedelsberoendet eftersom det ger en fingervisning kring hur mycket arbete som återstår, samt att incitamenten ökar för att genomföra kompetensutveckling i frågan tillsammans med andra förebyggande insatser.

En tredje intressant aspekt som en kartläggning skulle kunna resultera i är att regionen får en överblickbar bild över hur läkarkollegiets kunskap i regionen ser ut när det gäller nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel. Det är viktigt eftersom våra patienter måste få vägledning och råd gällande nedtrappning baserade på gedigen kunskap kring de berörda läkemedlen.

Med anledning av ovanstående föreslås Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna regionen och att kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med åtgärdsförslag.

Mikael Ekvall
Vänsterpartiets Regiongrupp

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook