Nyheter

SLÅR HÅRT – Inför NOLLTOLERANS mot vildsvin – alla ska dö

Det är skrämmande men kan vara sant. Onaturliga vildsvin kan ha dykt upp och dött. I fredags kväll påträffades ett dött vildsvin i Dalhems socken på Gotland. Länsstyrelsen vill nu kraftsamla för att hindra en etablering av vildsvin på ön och uppmanar allmänheten att rapportera in sina observationer.

 ​På Gotland har det sedan 1990-talet förekommit en del korsade svin, alltså en blandning av tam- och vildsvin, som ursprungligen funnits i hägn. År 2002 blev det tillståndspliktigt att hålla sådana korsningsgrisar i hägn. Rena vildsvin däremot har endast konstaterats i ett fåtal fall under de senaste åren.

Det var sent på fredagskvällen som Länsstyrelsen tog emot en anmälan att ett dött vildsvin påträffats vid vägkanten i Dalhem.

– Det svin som nu hittats är med all säkerhet ett vildsvin och inte någon korsning. Djuret är årsgammalt och föddes i somras. Kroppen har skador som tyder på att det blivit påkört, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström som undersökte det döda vildsvinet under onsdagen.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att rapportera in observationer av vildsvin eller spår av dem. Rapporteringen är en viktig hjälp när myndigheten uppdaterar bilden av vildsvinsförekomst på ön.

– Vildsvin ska helt enkelt inte finnas på ön. Nu måste vi kraftsamla för att hindra ytterligare spridning. Viltförvaltningsdelegationens hållning är absolut nolltolerans för vildsvin på Gotland, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook