Debatt

”Sluta sitt med armarna i kors, Attefall”


[adrotate banner=”28″]
”Tyvärr så är situationen för småhusindustrin krisartad men skulle inte behöva vara det om regeringen med bostadsminister Stefan Attefall i spetsen, slutade att sitta med armarna i kors, och istället förde en aktivare bygg- och bostadspolitik”, skriver ombudsmän för träindustrifacket GS i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Bostadspolitiken är en viktig del i den generella välfärden. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för såväl ökad sysselsättning som ekonomisk utveckling. En minskad byggnation av små- och flerfamiljshus riskerar att sätta stopp för rörligheten på bostadsmarknaden. Det är tyvärr heller inte troligt att det i våra storstadsområden går att bygga ikapp flera år av eftersatt byggande, eftersom det finns olika bestämmelser om byggregler som avgör möjligheten att snabbt exploatera nya områden att bygga på.

Stort behov
Behovet av bostäder är stort i Sverige. Vi hoppas på att fler företag ska börja med industriellt hus- och träbyggande och att detta ska leda till snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv produktion som i sin tur ger lägre kostnader för de som i slutändan ska bo i husen. Det är också modernt och klimatsmart att bygga i trä. De flesta av våra träindustrier finns på landsbygden. Att hus byggs industriellt i Småland och skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som bostadsbristen kan minskas i storstadsregionerna vore ju en win-win situation.

Finns i Småland
En stor del av Sveriges trähusindustri finns i Småland. Trähusindustrin är en konjunkturkänslig bransch och är dessutom beroende av bostadspolitiska beslut på såväl kommunal som statlig nivå. Om inte regeringen agerar riskeras många arbetsplatser och arbetstillfällen i Småland att försvinna. Det kommer att få stora konsekvenser för framtiden. Vilka ska då bygga bort bostadsbristen?

Nu undrar vi vad ni riksdagspolitiker från Kalmar län som företräder Alliansens politik ska göra åt saken. Anders Åkesson (C), Anders Andersson (KD), Jan Andersson (M), Jörgen Andersson (M), Eva Bengtsson Skogsberg (M)

Vi kräver att ni och den regering ni företräder tar ansvar nu.

Håkan Korán
Tommy Rälg
Ombudsmän för fackförbundet GS Avdelning 4 Östra Småland

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Ombudsmän för fackförbundet GS tycker att bostadsministern sitter med armarna i kors som leder till kris i husindustrin. Om vi studerar prisutvecklingen på små- och flerfamiljshus så ser vi att den har skenat till astronomiska siffror. En bidragande orsak till denna prisutveckling har varit fackföreningarnas ständiga iver efter mera lön till arbetarna som bygger husen. Det är helt enklet svindyrt att bygga ett nytt hus idag och med den ekonomiska politik som sosseregeringen drivit när de satt vid makten med ständigt ökat skattetryck kan vi dock inte klandra fackföreningsrörelsen.

    Tänk om fackföreningarna med LO i spetsen kunde ha tagit politikerna i örat och hjälpt svenska arbetare så att de fått behålla mera av sin lön istället för att driva på prisutvecklingen. Då hade de flesta husföretagen kunnat vara välmående utan att staten skall tvingast ta till konstgjord andning för att de skall överleva. Dessutom skulle inte banksektorn ha gynnats med miljonvinster såsom det ser ut idag ty hade skattetrycket varit lägre så skulle de flesta familjer kunnat spara till sitt drömboende istället för att ta miljonlån på banken som föder giriga bankdirektörer.

    Lösningen är att minska kommunernas, landstingens och kommunenrnas personalkostnader så att skattetrycket kan minska. Då blir det fart på tillväxten i husbyggarbranschen ty då får familjerna råd att köpa hus.

Kommentarer avstängda