Debatt Opinion

Slutreplik till Fredrik Olovsson m fl

Fredrik Olovsson, Helene Peterson, Thomas Strand och Carina Hägg (alla S) hävdar i ett inlägg (4/4) att Alliansen har misslyckats med att skapa utrymme för fler jobb. Vi konstaterar att S-ledamöterna helt utelämnar svar på de raka frågor vi ställt.

[adrotate banner=”5″]
Hur blir jobben fler för unga genom fördubblade arbetsgivaravgifter? Hur ska ni finansiera era förslag utan att skära i välfärden eller höja skatter? Hur och med vem ska ni genomföra er politik? Inte med ett ord får varken vi eller väljarna några svar.

Frågan då är varför S-ledamöterna väljer att smyga bort från dessa viktiga frågor? Tanken att Socialdemokraterna helt enkelt inte vågar att öppet redovisa sina ställningstaganden och dess konsekvenser för väljarna ligger nära till hands. Alla tecken tyder på att de inte riktigt vet vad man vill, hur det ska gå till och med vilka detta i så fall ska ske. I stället för att ödmjukt inse detta, väljer Socialdemokraterna att gå till attack och med högt tonläge insinuera att regeringen misslyckats med jobbpolitiken.

S-ledamöterna talar här mot bättre vetande. Socialdemokraterna har ju själva via en egenhändigt beställd rapport från riksdagens utredningstjänst, klarlagt att utanförskapet har minskat. Något som för övrigt ligger i linje med det faktum att sysselsättningsgraden, med hänsyn till den demografiska utvecklingen, ökat med ca 2,0 procentenheter sedan 2006. Detta samtidigt som jobben har blivit ca 200 000 fler. Skulle detta resultat, som levereras i tider av global ekonomisk oro, vara ett exempel på misslyckande? Den uppfattningen tycks i så fall Socialdemokraterna vara tämligen ensamma om. Sverige hyllas internationellt och ses som klassens ljus i frågor som rör såväl ordning och reda i statens finanser, som förmågan att bedriva en politik som öppnar dörrar för fler jobb.

Den positiva utvecklingen verifieras dessutom i den senaste månadsbarometern från Konjunkturinstitutet som visar att ekonomin stärks. KI räknar med relativt starka finanser, måttlig inflation och en god utveckling på arbetsmarknaden framöver.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna gör helt andra prioriteringar än att diskutera och svara på sakfrågor. Istället ägnar sig S-ledamöterna åt att ensidigt kritisera alliansregeringen. Det finns en gräns för hur länge den strategin kommer att fungera. Viktiga frågor behöver besvaras innan Socialdemokraterna kan göra anspråk på regeringsmakten.

Helena Bouveng, riksdagsledamot (M) Jönköpings län
Magdalena Andersson, riksdagsledamot (M) Jönköpings län
Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot (M) Jönköpings län
Anna Kinberg Batra (M) Ordförande i riksdagens finansutskott

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook