Ekonomi

Småföretagare: vill inte anställa invandrare


Var femte småföretagare, 21 procent, kan tänka sig att ta emot en nyanländ med erfarenhet från den egna branschen som praktikant. Det innebär att det finns fler än 220 000 möjliga praktikplatser ute i landet, visar en ny undersökning som genomförts av ekonomiföretaget Visma.

”Det finns många driftiga entreprenörer bland Sveriges utrikesfödda, men det gäller att skapa rätt förutsättningar och ta vara på den kraften”, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Spcs.

En nyligen genomförd undersökning från Visma visar att många företagare kan tänka sig att ta emot en nyanländ med erfarenhet från den egna branschen. Hela 21 procent svarar ja medan var fjärde, 25 procent, känner sig osäker. 54 procent ser det inte som ett alternativ. Totalt svarade 1 053 företag från hela landet på undersökningen.

Det är stora skillnader mellan länen, enligt undersökningen.
Mest villigt inställda till att ta emot en nyanländ som praktikant är företagarna på Gotland följt av Jämtlands län och Västerbottens län. Minst villiga att ta emot en praktikant är företagarna i Värmlands län och i Kalmar län. Där är bara drygt var tionde företagare positivt inställd, visar undersökningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook