Aneby Ekonomi Eksjö Höglandet Hultsfred Jönköping Jönköpings län Nässjö Sävsjö Småland Tranås Vetlanda Vimmerby

Småland är bäst – Nässjöpolitiker berättar om skogen

Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelserna i de tre länen och några andra organisationer har tillsammans arbetat fram en skogsstrategi för hela Småland.

Strategin ska, enligt regionledningens fikonspråksformulering, ”bidra till att företagande med koppling till skogen stärks, tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens alla värden”.

Skogsstrategin för Småland godkändes vid regionstyrelse sammanträde under tisdagen. Inom kort väntas även övriga aktörer godkänna strategin, som består av sex olika strategier och till varje finns ”konkreta prioriterade åtgärder” som ska bidra till att nå målen.

”Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. 70 procent av Smålands markyta täcks av skog, tillväxten är hög och har unika naturmiljöer. Skogen är viktig för både Småland och Sverige. Därför har vi startat det här unika samarbetet mellan bland annat myndigheter, näringsliv och akademi för att stärka den småländska skogen. Syftet med skogsstrategin vi beslutat om, är att förbättra ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration”, säger regionrådet och Nässjöpolitikern Malin Olsson (M) i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook