Nyheter

SmålandsVillan kan tvingas banta

Orderingången hos många husföretag har länge varit svag till följd av regeringens politik. SmålandsVillan, dotterföretag till Myresjöhus i BWG Homes, räknar med att inhyrd personal i Vrigstad får gå hem, i Sundsvall väntar varsel en handfull.

Det har främst handlat om bolånetaket och boverkets nya regler, som bromsat upp försäljningen. Men också kommunernas oförmåga att få fram byggbar mark och höga kommunala avgifter har bidragit till uppbromsningen.

Ledningen för Myresjöhus/Smålandsvillan har i dagarna beslutat att inhyrd personal får gå hem, från och med semestern – om inget oförutsett inträffar, som förändrar orderbilden.

Vid anläggningen i Sundsvall arbetar bara ett 20-tal personer – men det finns akut risk för att en handfull där måste varslas. I så fall flyttas viss tillverkning över till Vrigstad. Men det är inte aktuellt att stänga fabriken där.

Förhandlingarna med facket är inte slutförda.

”Allt det här är änm så länge bara på förberedelsestadiet och kan stoppas om försäljningssituationen förändras”, förklarar Mikael Olsson, VD.

Vid årets början såg allting fortfarande ganska lovande ut men utvecklingen har inte blivit vad man hoppats. Bankerna lånar hellre ut till konsumtion än till byggnation.

Mikael Olsson har som ordförande i branschorganisationen nyligen fört samtal med bostadsminister Stefan Attefall (KD) om det krisartade läget samtidigt som bostadsbehoven växer.

När det gäller bankernas agerande ansåg sig inte Attefall kunna göra något – där hänvisade han Mikael Olsson att ta upp ett resonemang med finansinspektionen. Det han som minister kunde göra var att tala med boverket om möjligheten att göra vissa förändringar i regelverket.

Vad det leder till på sikt är för tidigt att säga något om.

För SmålandsVillans del gläds Mikael Olsson trots allt åt att den kampanj man genomfört den senaste månaden förefaller resultera i den bästa försäljningsmånaden i år.

Vill det sig väl behöver kanske inte några av de planerade personalförändringarna genomföras

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook