Småland

SMITTA – allvarligt utbrott på barnavdelningen


Multiresistenta bakterier smittade ner neonatalavdelningen. 20 personer varav tio barn drabbades.

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett MRSA-utbrott på neonatalavdelningen.

Det var vid en överflyttning av ett barn från neonatalavdelningen i Kalmar till neonatalavdelningen i Växjö som MRSA påvisades vid ankomstscreening.

Intensiv smittspårning följde bland dem som sedan årsskiftet varit i kontakt med neonatalavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Vid sammanställningen den 5 maj hade sammanlagt 20 MRSA-positiva personer konstaterats, varav tio barn som vårdats på avdelningen, två ur personalen och åtta anhöriga. Ett barn konstaterades ha en annan smittkälla.

”Ingen av personerna har fått någon sjukdom som kan kopplas till MRSA”, säger Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men vid en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook