Debatt

Snabba, kraftfulla åtgärder mot tågtrafikeländet

Snön ligger vackert vit men i dess spår har vi drabbats av förseningar och mängder av inställda tåg. Även om detta är en del av passagerarnas vardag, nästan oavsett väderlek, har järnvägskrisen fördjupas ytterligare.

Samtidigt är ledande borgerliga kommunalpolitiker påfallande tysta trots trafikstörningar som påverkar såväl kommuner, näringsliv som den enskildes planering. Följden är stora samhällskostnader och våra bygder riskerar som följd att bli mindre attraktiva för jobbskapande investeringar i förhållande till andra delar av Europa. Även om lokaltrafiken har färre störningar är den beroende av omgivande banor som Södra stambanan.  

 

Ansvaret faller som snön tungt även på de lokalpolitiker som inte agerar gentemot regeringen. En regering, vars egen utredare av järnvägens vinterberedskap, den förra moderata partisekreteraren Per Unckel, tydligt pekade ut behovet av ökade investeringar i såväl underhåll som nya spår. Men i budgetpropositionen föreslås mer än en halvering av nyinvesteringarna fram till år 2014. Även resurserna för järnvägsunderhåll dras ned. Istället blev trafikreduceringsplaner den viktigaste åtgärden, det vill säga en manual för hur man ska stänga ned trafiken i händelse av hårt väder. Trots att en grundläggande samhällsfunktion befinner sig på randen till kollaps så fullföljs nu finansministerns linje benhårt, järnvägsinvesteringarna ska minska. En dyster julklapp till passagerare men även till en hårt pressad personal.  

 

Vi ser att järnvägskrisen har en rad orsaker, men bristande spårkapacitet framstår som den enskilt viktigaste förklaringen. Ett järnvägssystem som slagit i kapacitetstaket saknar förmåga att hantera störningar. Minsta avvikelse från ideala förhållanden riskerar leda till kaosartade förhållanden i hela järnvägsnätet. Vi vill omedelbart ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett samlat åtgärdsprogram för ökad vinterberedskap och öka investeringarna i järnvägsnätet. I vår skuggbudgeten föreslås att investeringarna i järnvägsnätet  förstärks väsentligt redan under nästan år.  Det rör sig huvudsakligen om åtgärder som ger effekter i närtid men SJ måste också få ett tydligt samhällsuppdrag och en översyn över underhållsverksamheten är organiserad är påkallad. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten ”Underhåll av järnvägar”. De åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar bör omedelbart genomföras. Jag vill särskilt betona vikten av att ta fram metoder och modeller som säkerställer att befintliga underhållsresurser nyttjas på ett mer effektivt sätt.

 

I de allra flesta utvecklade länder i världen betraktas järnvägstrafiken som en grundläggande samhällsfunktion. Det som händer i Sverige är därför lika ovanligt som skrämmande. Järnvägen håller successivt på att definieras bort från det offentliga åtagandet. Det är en extrem politisk strategi som har sin närmaste motsvarighet i Margaret Thatchers  privatiseringskampanj i Storbritannien på 1980-talets. När två gamla DA-lok från 1950-talet tas i tjänst och dessutom en 100-årig snöplog sätts i beredskap är det en allvarlig signal till såväl Moderaterna som deras stödpartier. När det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris påminner infrastrukturminster Catharina Elmsäter Svärd (M) julresenärerna att klä sig ordentligt. Hennes partikamrat Helena Bouveng Vetlanda nöjde sig med klädrådet.

 

Jag tar tågkaoset på största allvar och kräver snabba och kraftfulla åtgärder mot tågtrafikeländet.

 

CARINA HÄGG (S)

 Riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook