Höglandet Nässjö

Snabbare till Nässjö C – Nu byter de spåret

I slutet av april byter Trafikverket spåret på Södra stambanan på sträckan mellan Vislanda och Ballingslöv. I nuläget avrundas förarbetet.

I slutet av april inleder Trafikverket spårbytet mellan Vislanda och Ballingslöv. Spåret ska bytas på en sträcka om 70 kilometer och är därmed ett av de största spårbytena i Sverige.

Bytet görs med hjälp av en stor maskin som kallas spårbyteståg. Tåget fungerar som en rullande verkstad där varje del av tåget har olika uppgifter. Bytet ökar driftsäkerheten och minskar det framtida underhållsbehovet. Det möjliggör en tryggare och mer punktlig pendling.

Just nu pågår det förberedande arbeten inför spårbytet, det genomförs nattetid och kan innebära visst buller för närboende. Arbetet går ut på att Trafikverket lägger ut den nya rälsen längs med sträckan samt lokaliserar och gräver fram kablar för att underlätta det kommande arbetet med spårbytet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook