Snart sätter schaktningen i Grimstorp igång | Höglandsnytt
Nässjö Nyheter

Snart sätter schaktningen i Grimstorp igång

I mitten av mars börjar bortschaktningen av förorenade jordmassor i Grimstorp på allvar. Just nu pågår arbete med att bygga en anläggning för vattenrening och för att lasta om schaktmassorna. Marken vid den före detta impregneringsanläggningen i Grimstorp innehåller höga halter av bland annat arsenik.

Träd kan inte växa i  och bär ska inte ätas från området där telefonstolpar och järnvägssliprar impregnerades fram till slutet av 1960-talet.
Saneringarbetet som länge varit efterlängtat beräknas pågå till november i år och inleddes förra våren. Kostnaden beräknas till 125 miljoner kronor. Den förorenade jorden ska ersättas med ren jord från Sörgårdens industriområde.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook