Debatt

”Snor, kiss, bajs och uppkastningar”

”Varför måste Gnosjö kommun alltid vara sist?”, frågar sig Gnosjöpolitikern Kari Parman (s) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om arbetskläder åt barnomsorgspersonal.

Lika självklart som vaktmästare, vårdpersonal och personliga assistenter, kökspersonal m.fl. tillhandahålls arbetskläder från arbetsgivaren måste även personalen inom barnomsorgen få arbetskläder. I första hand måste alla få personliga skyddskläder eftersom man dagligen kommer i kontakt med olika kroppsvätskor så som snor, kiss, bajs och uppkastningar. Förutom kroppsvätskor slabbas det med både mat och dryck på förskolorna. För att begränsa smittspridning och onödiga sjukskrivningar bland personalen är skyddskläder ett måste, annars är det omöjligt att efterleva kommunens hygienkrav. Det är lika självklart med varma vinterkläder och allvädersställ för utomhusbruk liksom arbetsskor för både inomhus och utomhus eftersom personalen måste vistas utomhus i alla sorters väder.
Att prioritera bort arbets- och skyddskläder inom barnomsorgen emedan parkarbetare, vaktmästare, m.fl. yrkesgrupper alltid har tillgång till arbetskläder, är även en rättvisefråga och kan inte negligeras. Att allt fler kommuner i Sverige erbjuder arbetskläder till barnomsorgspersonalen är ett steg i en positiv riktning och borde få klockorna att ringa även hos beslutsfattarna i Gnosjö kommun.
Skulle det förhålla sig så att ni kommunalpolitiker, som är i beslutsfattande position, tycker att förskolepersonalen inte skall ha arbetskläder är det dags att ni redovisar era skäl offentligt och förklarar för oss som inte förstår anledningen till att vissa grupper inom kommunen missgynnas och diskrimineras.

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook