Debatt Opinion

Snuset går före demokratin.

Behöver Sverige någon riksdag och riksdagsledamöter längre? För några dagar sedan efterlyste P1 programmet, ”Ring P1” en debatt om hur många riksdagsledamöter vi behöver. Med avdemokratiseringen och genom att EU tar över alltmer behövs överhuvudtaget inga ledamöter vill jag påstå.
I dag stiftar EU 80 procent av våra lagar. Då vi gick in i EU gavs löftet att EU endast skulle ha övergripande makt över högst tre områden. Det var bl a gränsöverskridande brottslighet och miljö. Ej heller skulle man lägga sig i de frågor som bäst löstes på lokal nivå. Nu finns det snart inget områ de där inte EU utfärdar direktiv som sedan blir lag i Sverige. Så att ha varit en av de främsta demokratierna i världen är vi nu en marionett åt EU. Ett EU som är odemokratiskt och mer och mer inskränker demokratin i medlemsstaterna. Sålunda tillsätter man numera statsministrar i vissa av unionens stater. Men inte nog härmed. Tjänstemän från EU beslutar över de nationella parlamenten.
[adrotate banner=”5″]
I Grekland och Italien kräver man nu att bl a dessa stater skall ändra sina grundlagar så att det i dessa skrivs in direktiv från EU. Besluten innebär också att om en annan regering med annan ideologi vinner regeringsmakten så skall de inte få ändra grundlagen eller gå emot besluten. Därmed är ju demokratin död. Ändå uppehåller politiker inte minst i Sverige skenet av att EU och dess stater är demokratier! Lissabonfördraget som är unionens grundlag är i princip samma grundlag som finns i diktaturerna. Den anger att endast en politisk uppfattning får finnas. En politisk grundlag kan inte vara demokratisk. Dessutom styrs EU av en regering (EU-kommissionen) som inte är folkvald.
Samtidigt som denna avveckling av demokratin äger rum och vi mer och mer närmar oss den totalitära staten, diskuterar de svenska politikerna och gör det till en större fråga än demokratin – nämligen snusets vara eller inte!
De fackliga organisationerna har i stort sett kapitulerat för EU.s avveckling av arbetarnas rättigheter. De tiger medan ett större proletariat än för hundra år sedan växer ut i Europa. Samtidigt med detta lever EU.s nomenklatura i en lyx som inte står diktaturerna efter.
Så vad svenska folket nu bör göra är att avskaffa de svenska riksdagsledamöterna och välja nya som är demokrater och vill Sveriges och svenska folkets väl samt åter göra landet till en suverän och fri stat.

Olle Ljungbeck

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook