"Socialdemokraterna hotar kvinnors arbete" | Höglandsnytt
Debatt

”Socialdemokraterna hotar kvinnors arbete”


”Socialdemokraterna hotar kvinnojobb i välfärdssektorn”, menar Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouven (m) i ett inlägg på Höglandsnytt debatt på tal om valfrihet och privatisering inom vården.
[adrotate banner=”27″]
Makten över sitt eget liv och rätten att bestämma sin egen väg genom livet ska vara ett grundfundament i det svenska samhället. När man blir sjuk eller skadar sig är det än viktigare med valfrihet.

Möjligheten att själv välja vilken läkare eller vårdcentral man vill gå till har givit oss människor ett större inflytande över vår situation när vi blir sjuka. Privata företag och företagsamma människor har bidragit till att utveckla den gemensamma välfärden och detta är uppskattat av människor. Varje år görs drygt 20 miljoner besök hos privata vårdgivare som är landstingsfinansierade. Men det fria vårdvalet har också medfört andra positiva effekter, främst för kvinnor, som är majoriteten som arbetar inom vården. Numera finns möjligheten att välja en annan arbetsgivare än tidigare då det bara fanns landstinget eller landstinget att välja på.

Många kvinnojobb hotas dock i nuläget av S. S har ett kongressbeslut på att partiet ska arbeta mot att lagen om valfrihet (LOV) ska vara obligatorisk och dessutom att den bör förändras så att fri etablering inte längre är möjligt. Detta innebär i praktiken att kommunalpolitikerna får mer makt, medan folket får mindre valfrihet.

Kommuner och landsting ska avgöra upphandlingar samtidigt som valfrihetshetssystemet enbart ska erbjudas till non-profitaktörer. Endast vissa typer av bolagsformer kommer att tillåtna om S får bestämma. Vad händer då med alla som idag arbetar – de flesta kvinnor – i företag i andra bolagsformer. Vill S att de ska bli arbetslösa?

S menar att dess välfärdspolitik är ett uttryck för frihet, jämlikhet och solidaritet, men vari ligger friheten och solidariteten i att begränsa människors valmöjligheter och därmed kvinnors möjlighet att välja arbetsgivare? Det som riskerar att hända om S skulle komma till makten är besluten flyttas från middagsborden till kommunalpolitiker.

Kvinnors företagande riskerar att minska, eftersom många arbetar i privat drivna välfärdsföretag samtidigt och många kommuner kommer att bli utan alternativ till kommunalt drivna välfärdstjänsterna. Kvinnors möjlighet att få upp sin lön och andra få andra anställningsförmåner blir sämre om det återigen bara ska få finnas en arbetsgivare.

Vad diskussionen om välfärden borde handla om är hur vi ska kunna utveckla kvaliteten, garantera mångfalden och säkerställa att svenska folkets skattepengar användas på ett ansvarsfullt sätt. Inte hur mycket vinst ett företag får göra. Människor behöver vård när de är sjuka och de ska själva få välja var de vill behandlas. Vårdanställda måste kunna välja arbetsgivare och inte enbart vara hänvisade till kommun eller landsting. Vi politiker ska inte bestämma vilken vårdutförare människor ska anlita eller vilken arbetsgivare människor ska ha. Allt detta hotas av S.

Helena Bouveng (m), riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

9 Comments

 1. Nästan alla Helena Bouvengs debattartiklar handlar om vad hon tycker är dåligt med s, mp och v. Det skulle vara intressant om Bouveng istället ägnade kraft åt att förklara hur den höga arbetslösheten ska tas ned, hur ett femte jobbskatteavdrag kommer att öka sysselsättningen? Eller hur vi kommer tillrätta med riskkapitalbolagens vinster, eftersom många är oroliga över det. Det verkar dock inte moderaterna förstå!

  1. Högre miljöskatter => fler företag flyttar utomlands => högre arbetslöshet. Högre skatter ger inte per automatik bättre välfärd. Sen borde det väl inte vara så svårt att förstå att om folk får mer pengar i plånboken så kommer de att använda pengarna. På så sätt skapa fler jobb. Gör man sedan som Mp vill och höjer skatten hamnar man i en negativ spiral. Skicka alla miljöpartister på studiebesök till Grekland!

   1. Nu handlade ju min kritik om Bouvengs artikel, men ok. Folk som har ett jobb har fått mer pengar över i slutet av månaden. Samtidigt som dom som inte har ngt jobb eller är sjukskrivna har fått det sämre. Har arbetslösheten gått ner efter fyra jobbskatteavdrag, snart ett femte? Nej? Sedan är det snarare så att många företag som är smarta och miljömedvetna, de ställer om till mer klimatsmarta sätt att arbeta på, transportsektorn står för en stor del av utsläppen, som måste minska. Då måste man ha en idé om hur man ska få ner utsläppen, annars klarar vi inte våra klimatmål. Att flytta över lastbilstransporter till järnväg och miljövänligare bränslen är två sätt att få ned utsläppen. Dom flesta jobben skapas dessutom i små och medelstora företag. Dom flyr inte landet pga miljökrav, utan pga andra orsaker. Välfärden håller på att krackelera i många kommuner.det löses framförallt inte genom att sänka skatter framförallt för de som har goda inkomster. Problemet i Grekland har inte varit höga inkomstskatter,utan snarare att många inte betalat skatt överhuvudtaget. Då har man inte fått in tillräckligt med pengar till statskassan för att finansiera välfärden.

    1. Hur hög tror du arbetslösheten varit utan jobbskatteavdragen? Betydligt högre som i sydeuropa antagligen. Eftersom du nu tydligen inte vet hur situationen är i Grekland kan jag upplysa dig om att man höjt skatterna vilket fått till följd att arbetslösheten skjutit i höjden.
     Angående miljöskatter så vet du nog att enegiintensiv industri redan håller på att lämna landet. Att transportera på järnväg är bra men orealistiskt om man inte råkar bo nära den. Men du har rätt, små och medelstora företag flyr inte landet pga miljökrav, de tvingas lägga ner istället!

     1. För det första ska vi nog inte jämföra situationen ekonomiskt mellan Sverige och Grekland. Dom har haft fullständigt parlamentariskt kaos med nyval och en arbetslöshet som är enormt hög. Ekonomin var körd i botten.Istället för ett femte jobbskatteavdrag skulle vi kunna investera i fler tjänster inom vård och skola. Mer resurser till kommuner och landsting. Rejäla miljöinvesteringar i förnybar energi, hållbara transportsystem, järnväg och bostadsområden. Det jag menar är att mer godstrafik kan gå på järnväg om vi dessutom bygger ny och bättre järnväg. Sedan är jag medveten om att all transport inte kan gå med järnväg. Men den kan ökas på betydligt. Att små och medelstora företag har det svårt har snarare att göra med arbetsgivaravgiften, mkt administration, sjuklönensvar etc.. Och i vissa branscher brist på arbetskraft med rätt kompetens. Resurserna är inte oändliga. Dags att anpassa samhället och näringslivet efter det.

 2. Att gnälla på Aliansen ang arbetslösheten verkar ganska enkelt men mr MP kanske missat att HELA världens ekonomi har varit i botten i flera år och att tro att om S+ MP styrt så vore allt bra tyder bara på dålig självinsikt.

 3. Miljöpartisten Salander skulle behöva läsa på lite mera om arbetslösheten innan han ger sig in i debatten. Dessutom skulle han behöva sätta sig in i den kommunala ekonimin betydligt bättre ty på detta område har han tydliga kunskapsbrister.

  För det fösta, den höga arbetslösheten beror till stor del på att vi har en högt flyktingmotagande i Sverige. Det finns underlag som stärker detta att hämta hos SCB om Salander är intresserad av att se hur det verkligen förhåller sig med arbetslösheten.

  För det andra, att välfärden håller på att krackelera i många kommuner beror inte på att skatteintäkterna blir lägre. Det är istället kommunpolitikerna som inte har förmåga att göra rätt prioriteringar. Personalkostnaderna för icke välfärdsverksamhet har skenat enormt under den senaste 20-årsperioden och det är den fattigaste delen av kommuninvånarna som drabbas värst såsom ensamstående föräldrar och fattigpensionärer.

  Välfärd är ett påfund som sossarna har hittat på för många år sedan för att kunna beskatta folket och behålla makten. Det som har hänt är att större delen av svenska folket hamnat på fattighuset och barnen får inte ha sin mamma eller pappa hemma under sin uppväxttid eftersom bägge föräldrarna måste jobba för att kunna betala skatt och samtidigt få lite över till mat och boende.

  Välfärd är mycket mera än vad den trångsynte miljöpartisten Salander kan förstå. Den riktiga välfärden skapas och vårdas genom att ge större frihet till mäniskorna som bor i Sverige, en frihet som innebär mera pengar i plånboken för den vanlige arbetaren oavsett om det är ett vårdbiträde, lärare, verkstadsarbetare, sjuksköterska eller handelsanställd.

  Om vi summerar vad jobbskatteavdraget har inneburit sedan 2006 och fram till nu så innebär det mer än 100 000 kronor mera pengar i plånboken för vanliga arbetare som vårdbiträden, lärarare och metallarbetare. Detta gillar inte Salander och hans kamrater i Miljöpartiet. De vill absolut inte unna vanligt folk större frihet att kunna styra över sitt eget liv. En röst på de rödgröna i valet 2014 kommer att montera ned välfärden för vanligt folk.

 4. Det är inte gnäll, snarare befogad kritik. Jag arbetade som journalist när finanskrisen slog till och gjorde inslag om det. Så jag är nog lika medveten om den som förmodligen du är. Jag tror att en regering med mp och s skulle investera betydligt mer i utbildning, miljö och vård än vad alliansen gör. Därmed inte sagt att vi skulle lösa alla Sveriges utmaningar under en och samma mandatperiod. Det är inte heller ngt som jag har hävdat f.ö!

Kommentarer avstängda