Debatt

Socialdemokratins ideologiska kris och EU

Socialdemokratins kris inleddes med Ingvar Carlsson, (Han är inte för inte borgerlighetens ”älskling”). Bolagisering, avreglering, privatisering startade med hans tillträde som partiordförande och statsminister.

Som ett led i denna avideologisering förde han in oss (med många lögner) i EU. Han ville t o m påstå att EU var ett socialistiskt projekt! Vi ser nu konsekvenserna av detta i många former. Ett EU som sedan anslutningen styrts av Europas höger och som blir mer och mer extrem för varje år. Ett EU som på alla sätt söker utplåna folkhemmet och välfärdens Sverige, givetvis med Alliansens hjälp. Men också med stöd av socialdemokratin som aldrig formulerat minsta kritik mot den extremt marknadsliberala utvecklingen i EU.

När vi gick in i EU lovades vi att EUs överstatlighet endast skull avse miljön, gränsöverskridande kriminalitet och något ytterligare. Vad blev det? Jo, en överstatlighet på nästan alla områden. Resultatet i dag är att våra lagar till 80 procent stiftas i Bryssel. Man bryter ner allt sådant som varit specifikt för Sverige. Genom t ex kravet på att ideélla föreningar skall betala moms slår man sönder hela den ideélla föreningsverksamheten som är unik för Sverige. Kommersialismen tvingas på oss av EU på alla områden så att vi tar flera steg tillbaka, såväl socialt som kulturellt och man tvingar på oss den grövsta och mest primitiva formen av kapitalism.

De s k fyra friheterna har blivit frihet för kapitalet och obskyra krafter. Vår alkoholpolitik offrades. Vi förbjöds att som tidigare kontrollera människor och djur vid gränserna. Vi får inte stödja den svenska landsbygden som är på väg att dö ut genom att köpa lokalt odlade produkter.

En följd har blivit att vi fått in dvärgbandmasken som kan förstöra utnyttjandet av allemansrätten. Raserandet av kollektivavtalsrätten och arbetslagstiftningen har medfört att vi är på väg att få ett proletariat i Europa som vi inte haft på de senaste 60-70 åren. Man reglerar våra medier så vi medborgare påtvingas reklam när vi för en stund vill avnjuta en idrottshändelse etc. Vi svenskar bestämmer inte längre över våra jakt- och fiskevatten utan det gör EU.

Socialdemokratins godkännande av Lisabonfördraget är kanske det värsta brottet mot Sveriges unika samhällsbildning. Det slår mot demokratin, vår frihet, arbetarnas och löntagarns rättigheter etc. Lissabonfördraget som räknas som EU.s grundlag har med socialdemokratins hjälp skapat enpartistaten. Fördraget är en politisk grundlag som ensidigt gynnar det marknadsliberala samhället och därmed utesluter möjligheten för socialdemokratin m fl att föra den politik som grundas på partiets ideologi och en majoritet av folket ställer sig bakom. Det är ingen överdrift att påstå att socialdemokratin genom godkännadet av Lissabonfördraget godkänt att den extrema högerns politik skall vara styrande i unionen och dess stater.

Den pakt som i främsta hand gäller Euroländerna men som man vill locka in även Sverige i kan enbart skada oss. Om Juholts och Reinfeldts nyligen uttalanden om att man skall ha respekt för de svenska medborgarnas negativa inställning till Euron kan man inte gå med i en pakt som tar ifrån oss medborgare vår möjlighet att själva bestämma samhällsutvecklingen. I detta ingår inte minst storleken på den offentliga sektorn och självbestämmande över våra skatter.

Om socialdemokratin skall bli trovärdig måste den bekämpa EU.s politik som helhetalternativt begära utträde.

Dagens EU-politik är den rakt motsatta mot vad socialdemokratisk ideologi står för.

Får den hållas kommer vi att få en enorm arbetslöshet p.g.a uteblivna investeringar och utebliven köpkraft. Det är inget nytt (trots att EU-politikerna låtsas detta) i dagens politik. Det är den gamla högerpolitiken fast än extremare och människofienligare än tidigare. Hur Socialdemokratin kan stödja EU under dessa förhållanden vittnar om att man tappat sin ideologi efter Palmes död. Därav partiets nuvarande kris och den positiva inställningen till EU.

OLLE LJUNGBECK80591 Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook