Debatt

Socialdemokratisk familjepolitik slåss mot barnfattigdom

Kristdemokraterna med partiledaren Göran Hägglund och Sävsjös kommunalråd Stefan Gustafsson i spetsen vill hitta ett nytt större grepp i familjepolitiken och är beredda att skrota vårdnadsbidraget.

Det finns ju andra familjekonstellationer än mamma, pappa och barn i Sörgårdsidyll konstaterar företrädare för partiet i olika medier.

 

Välkommen till verkligheten, säger jag. Under de senaste fyra åren när debatten om vårdnadsbidraget pågått har vi från vänsterkanten ifrågasatt; vem har råd och möjlighet att använda sig av bidraget och vad händer med jämställdheten när över 90 % av dem som tar ut bidraget är kvinnor.

 

När vi presenterat vårt budgetförslag i veckan så talar vi också om familjepolitik och familjers möjlighet att få tid tillsammans, men vi konstaterar också att idag växer allt fler barn upp i fattiga familjer. De familjerna skulle inte ens komma på tanken att ansöka om ett vårdnadsbidrag. De har fullt upp med att försöka hålla näsa över vattenytan och klara kommande veckas inköp av mat. Att förbättra barns uppväxtvillkor och minska barnfattigdomen är ett av våra allra främsta mål. För det är alltid barnen som i sista änden blir lidande när föräldrarna är sjuka eller arbetslösa och tvingas att leva på en mycket begränsad inkomst. Därför är våra förslag för jobb och utbildningar och att höja ersättningsnivån i A-kassa och sjukförsäkring mycket viktiga även för barnen.

Vi vill också höja underhållsstödet. För vi vet att de allra flesta barn som lever i fattiga familjer lever med endast en förälder och i de flesta fall en ensamstående mamma. Även en höjning av bostadsbidraget för ensamstående och ett höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen kan göra situationen bättre för dessa barn. Vi behöver också modernisera den lagstiftning som finns så att den passar alla typer av familjebildning.

För att förbättra alla barns trygghet vill vi också utreda hur barnkonventionen ska kunna införlivas i svensk lagstiftning. Om barnkonventionen skulle gälla som lag i Sverige skulle barns rättigheter och ställning stärkas, särskilt inom rättsväsendet. Större krav skulle då kunna ställas på beslutsfattare, myndigheter och domstolar när det gäller kompetens om barns behov och rättigheter. Vi skulle få se ett samhälle växa fram där alla som jobbar med barn också i sina utbildningar tydligare skulle lära sig barnkonventionen och dess mening. Kunskapen om barns rättigheter skulle dessutom ges större utrymme i barns egen utbildning och inte minst viktigt, ett barnrättsperspektiv skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutsfattares vardag.

 

HELENE PETERSSON (S)

Riksdagsledamot Stockaryd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook