Nyheter

Solidaritet ska klara Eksjös äldreomsorg

Eksjö kommunfullmäktige debatterade nyligen äldreomsorgen. Att den blir mycket dyrare i framtiden står klart. ”Det kommer ställa krav på solidaritet i samhället”, menade Sven-Olov Lindahl (FP).

Oppositionsrådet Bo Bergvall (S) hyste farhågor för mindre kommuner som dem på Höglandet: ”De stora och rika kommunerna klarar säkert äldreomsorgen men det blir inte lätt för de mindre om de samtidigt börjar tumma på skatteutjämningssystemet.”Partierna var dock överens om att satsa på äldreomsorgen också i framtiden. Ett scenario som skissats fram av fullmäktiges särskilda äldreomsorgsberedning innebär att äldrevården tar allt större plats och måste knuffa bort annan kommunal verksamhet som får tas över avmedborgarna.”Tecknet på ett bra samhälle är en bra äldreomsorg,” ansåg beredningens ordförande Östen Johnsson (C)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook