Spretig bild av konjunkturen i Vetlanda | Höglandsnytt
Nyheter

Spretig bild av konjunkturen i Vetlanda

I vintras bedömde 12 procent av företagen i Vetlanda att orderläget skulle vara mycket bättre framåt maj. I dag noterar 27 procent av vetlandaföretagen att orderläget har blivit bättre. Men ingen tror att det blir ”mycket bättre”.

Det är NUVAB, som en gång i kvartalet mäter av stämningen hos företagen i Vetlanda kommun. Maj-utgåvan ger dock en något spretig bild av  företagens situation.Nu konstaterar 9 procent av företagen att orderläget är ”mycket bättre” än vad det var för tre månader sedan – alltså en liten aning större försiktighet i framtidsbedömningen.I vintras bedömde var fjärde företagsledare att orderläget blivit bättre än hösten 2010 och nu säger 27 procent av dem att det är bättre nu än vid förra mätningen. Det är positivt.I februari tyckte nästan hälften, 46 procent, av de tillfrågade företagen att orderläget var oförändrat från den sena höstmätningen. Nu förefaller orxderingången svikta hos en del företag. 41 procent tycker nu att orderläget är oflörändrat i ett tremånadersperspektiv.Det värsta är nästan var fjärde företag, 23 procent, har ett sämre orderläge nu än i vintras – var det 17 procent som hade ett sämre orderläge jämfört med föregående mätning.Investeringsviljan har reducerats lite under tremånadersperioden. Nu är det ingen som tycker att inköpsläget är”mycket bättre” medan 27 procent säger att läget är ”bättre” – det an såg 21 procenti vintras.I fråga om personalsituationen hade 25 procent av företagen behov av personal i vintras och bara fyra procent av dem talade om övertalighet. Nu säger sig 32 procent av företagen ha ett personalbehov medan 9 procent talar om att man har övertalighet!Det stärker bilden av stora skillnader mellan företagen.När man i enkäten begär företagens syn på framtiden på andra sidan sommaren eller tre månader tror 5 procent att det är sämre då – 4 hade den uppfattningen i vintras. Då var det ingen som trodde på en framtid som stavades ”mycket bättre”. Nu har 5 procent den förhoppningen och tron.Men, som sagt, bilden är ganska spretig.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook