Höglandet

Spritbussen – nu kommer straffet

Det blev fängelse. Linköpings tingsrätt har meddelat dom i det s.k. spritbussmålet där smuggelsprit sålts från bussar på olika platser i Småland. Det var en omfattande rättegång där 19 personer stod åtalade för att under åren 2012-2016 ha arrangerat eller på olika sätt deltagit i bussresor till Tyskland då det smugglades in stora mängder alkohol till Sverige eller för att de hade köpt alkohol från bussarna.

Huvudförhandlingen pågick i 16 dagar och närmare 30 vittnen hördes i målet. Bussföretagets ägare dömdes till fängelse i 2,5 år. Tio andra personer dömdes också till fängelse på mellan 6 och 8 månader. Det var huvudsakligen s.k. målvakter som mot ersättning åkte med bussen och var beredda att vid behov oriktigt redovisa en del av alkoholen på bussen som alkohol som de köpt in för eget bruk.

Fem personer dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha agerat målvakter eller för annan medverkan och två alkoholköpare dömdes till villkorlig dom och böter respektive endast böter. I ett par av fallen mildrades påföljden av att det gått lång tid mellan brotten och åtalet förra våren. I något fall var den tiden så lång som fyra år.

En av de 19 personerna frikändes. Det var en busschaufför som endast körde bussen i Danmark och Tyskland och som inte såg den verksamhet runt bussen som förekom vid olika stopp i Småland och Östergötland när den återkom dit efter besöket i Tyskland. Tingsrätten bedömde det inte som uteslutet att han kan ha varit okunnig om vad som pågick.

”Den här typen av smuggling ställer de ingripande myndigheterna tull och polis inför stora svårigheter. De generösa men till kvantiteter ospecificerade reglerna för skattefri införsel för eget bruk ställda mot brottmålsprocessen höga beviskrav skapar svåra bedömningssituationer”, säger lagmannen Rolf Holmgren i ett pressmeddelande.

Bevisningen i målet räckte dock för att klargöra att åtminstone 46 smugglingsresor hade genomförts. 22 av resorna ägde rum under 2014 och fram till april 2015 och tingsrätten fann att det under bara de 22 resorna hade förts in öl, vin och sprit motsvarande, omräknat, betydligt mer än 6 000 liter starksprit, alkohol som sedan i huvudsak såldes på olika sätt.

”I verkligheten var säkert antalet smugglingsresor långt större än 46 men av rättssäkerhetsskäl ansåg sig tingsrätten inte kunna döma för andra resor än sådana som på grundval av bevisningen kunde identifieras på något sätt”, kommenterar Rolf Holmgren.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook