Höglandet Jönköping Jönköpings län

Stackare med tarmcancer plågad i onödan av läkarna

Handläggningen inför en komplicerad operation följde inte etablerad rutin, konstaterar sjukvårdsledningen i Region Jönköpings län och anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som opererades för en komplicerad tumör i tarmen.
”Handläggningen inför operationen var inte korrekt och patienten utsattes för en allt för omfattande operation”, säger Anders Sjögren, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Multidisciplinär konferens där flera professioner diskuterar fallet, är etablerad rutin inom Region Jönköpings län inför operationer som denna, men gjordes inte. Med all sannolikhet hade en sådan diskussion mynnat ut i en för patienten mera gynnsam handläggning, vilket kan påverka den långsiktiga prognosen”, menar Sjögren.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook