Debatt

Ställ hårdare krav på gruvbolagen


”Allt fler röster ifrågasätter gruv- och prospekteringsbolagens generösa möjligheter till exploatering i Sverige”, skriver Mikael Kalin, distriktsordförande för vänsterpartiet i Jönköpings län, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]
Unika naturområden öppnas för prospektering och kärnområden för renskötsel påverkas av provbrytningar. Företag som går i konkurs lämnar stora miljöskulder efter sig.

Våra rika mineraltillgångar kan ge stora vinster åt gruvföretagen. Sverige har världens lägsta beskattning på mineraltillgångar enligt värdsbankens statistisk. Vänsterpartiets vill kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare från idag 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent. Pengarna ska gå till gruvregionerna så att de kan utvecklas med nya bostäder, utbildning och infrastruktur.

På vissa håll står unika naturvärden på spel. Vi vill ställa hårdare krav på gruvbolagen som säkerställer att de har den ekonomi som krävs för miljöarbetet både under och efter brytning. De ska inte heller kunna smita undan sitt ansvar genom att låta ett dotterbolag gå i konkurs. Jämfört med andra länder är den svenska minerallagstiftningen ovanligt exploateringsinriktad och förmånlig för bolagen. Vänsterpartiet vill införa stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000- områden och världsarvsområden.

Gruvnäringen är en viktig näring i stora delar av Sverige, den ger arbete och framtidstro på de orter där gruvor etableras. Men idag har gruvnäringen för fria tyglar. Vi vill gynna långsiktiga seriösa ägare, inte lycksökare. Med större inflytande för de som bor i ett eller använder ett område vill vi säkerställa att nya etableringar är till gagn både för bygden och Sverige som nation.

Mikael Kalin, distriktsordförande för vänsterpartiet i Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook