Debatt

Stärk demokratin i Sävsjö

Ungdomars röster måste tas på allvar och göras hörda demokratisk väg. Politiker måste underlätta för unga att påverka politiken, för att på riktigt faktiskt få påverka sin vardag.

Via samtal med politiker vet vi nämligen att politiker i Sävsjö har låtsats föra en dialog med unga, samtidigt som man redan tagit beslut om de saker man sagt sig vilja höra ungas röst om.

 

Så får det inte gå till.

 

Vi skulle därför gärna se ett ungdomsforum i Sävsjö, där representanter för kommunens gymnasieskola samt för våra mellan- och högstadieskolor bör finnas med. På så vis ges alla unga en chans att göra sina röster hörda – direkt eller indirekt.

 

Ungdomsforumet skulle fungera som en bro mellan unga och politiker, där idéer från båda hålls förs fram. På så vis kommer nya tankar in i politiken, samtidigt som ungdomsrådet skulle få vara med och tycka till om de beslut som faktiskt rör dem. En form av remissinstans, även om de folkvalda politikerna självklart ska ha den beslutande makten.

 

Starta ett ungdomsforum i Sävsjö kommun!

 

LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET I SÄVSJÖ

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook