Debatt

Stark kritik mot beslutet att slå ihop kirurgklinikerna

Idag röstades förändringen gällande Länsklinik i kirurgi igenom i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig med följande motivering:

”Vi anser att den politiska processen i detta ärende har varit mycket otillfredsställande. Vi nämndledamöter borde ha fått information fortlöpande om den pågående utredningen. Det slutgiltiga förslaget borde ha presenterats på det nämndmöte som föregår mötet där beslutet ska tas. Vi anser vidare att ansvarsfördelningen mellan den övergripande verksamhetschefen och de lokala cheferna måste tydliggöras i förslaget. De lokala cheferna bör ha ett starkt och väldefinierat uppdrag. Vi anser det är för tidigt att ta beslut idag, eftersom vi nämndledamöter fått avgörande information från tjänstemännen först idag. Beslutet borde också kompletterats.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har därför idag yrkat på en återremiss med krav på komplettering av förslaget i form av: a) ansvarsfördelning mellan övergripande verksamhetschef och lokala chefer b) en plan för dialog med samtliga personalgrupper som berörs av förslaget”

Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson – Miljöpartiet de gröna

Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson – Vänsterpartiet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook