Debatt Opinion

Stärkt demokrati i Sävsjö genom stängda möten

”Tidigare fanns det ledamöter som inte tordes ställa frågor när pressen var närvarande av rädsla för att framstå som okunniga”, skriver Sävsjö kommuns barn- och utbildningsnämnd i en replik till Johannes Ljung (mp) angående slutna sammanträden.

[adrotate banner=”6″]

Sedan en tid tillbaka har Barn och Utbildningsnämnden, precis som alla andra nämnder i Sävsjö kommun, slutna sammanträden. Vi har i nämnden länge diskuterat för och nackdelar med att ha (delvis) öppna sammanträden och sedan enhälligt beslutat att stänga dörrarna. Alla i nämnden upplever att demokratin har stärkts sedan dess.

Diskussionerna på nämndmötena blir mycket mera öppna och detaljerade då man kan prata i förtroende. Tidigare, när nämndmötena var öppna fanns det vissa känsliga ärenden, som bara diskuterades öppet på arbetsutskottet, där 4 av nämndens 9 ledamöter är med. Nu när nämndmötena är stängda, kan man prata mycket mera öppet även till de partirepresentanter, som inte har en representation i arbetsutskottet. Det ger dessa ledamöter en mycket bättre insyn i processen och därför upplever vi att vi stärker demokratin och att besluten faktiskt tas i nämnden och inte på arbetsutskottet. Tidigare fanns det ledamöter, som inte tordes ställa frågor när pressen var närvarande av rädsla för att framstå som okunniga.

Skälet till att nämndsmötena tidigare var öppna var att inbjuda allmänheten att ta del av beslutsprocessen, men intresset var väldigt svalt, oftast fanns det ingen besökare på mötena utom pressen. Nu har vi istället presskonferens i anslutning till nämndsmötena. Facklig representant har möjlighet att närvara på nämndsmötena. Föräldrar kan närvara vid särskilda frågor. Kallelsen (och även protokollen) är offentliga och vill man yttra sig till ett ärende, kan man skicka synpunkter till nämnden. Självfallet kan man också skicka frågor till nämnden om man inte hittar svaret på kommunens hemsida.

Anna Carlsson, m

Patrik Christierson,c

Peter Grahn, fp

Lars-Eric Gustafsson, sd

Fredrik Håkansson, kd

Eva Johansson, s

Oscar Lindman, s

Beatrice Whirf, s

Anna-Karin Yngvesson, kd

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook