STATEN & KAPITALET – Kör över lokalbefolkningen, låter överklassgreven köpa gården | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Toppnyheter Ydre

STATEN & KAPITALET – Kör över lokalbefolkningen, låter överklassgreven köpa gården

Länsstyrelsen i Östergötlands län har nu beviljat familjen Douglas ansökan om att få förvärva gården Bjärkefall 2:1 i Tidersrum, den gård som avlidne fotbollsstjärnan Klas Ingesson en gång ägde.

Ärendet avser en jord- och skogsbruksfastighet om cirka 900 hektar med två bostadshus i Tidersrums socken längs vägen mellan Ydrefors och Tidersrums distriktsby. Sedan ansökan kom in den 14 juli har ärendet beretts för att reda ut påverkan på sysselsättning och bosättning.

Samtidigt har en sammanslutning av på orten verksamma lantbruksföretagare meddelat intresse att istället köpa fastigheten. Uppgifter har hämtats in från kommunen och från de alternativa köparna. Även familjen Douglas har kommit in med kompletterande information.

Ett av jordförvärvslagens huvudsyften är att gynna bosättning och sysselsättning i glesbygd. Familjen Douglas har deklarerat att en förvaltare ska anställas och vara bosatt på den nyligen förvärvade grannfastigheten i Hudda. Förvaltaren ska tillse bägge gårdarnas skötsel och renoveringen av Bjärkefall. Totalt ska fastighetens byggnader rustas upp för tre miljoner kronor, enligt sökanden.

Länsstyrelsen gör bedömningen att den aviserade anställningen och bosättningen av en förvaltare innebär att sysselsättningen på orten främjas enligt den nivå som avses i jordförvärvslagens sjunde paragraf.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook