Höglandet

STATISTIK: Du är fet!


Statistiskt sett är de flesta svenskar överviktiga eller feta, visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Drygt hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har nu övervikt eller fetma.

51 procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta, enligt rapporten.
Det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället.
Hälsoskillnaderna mellan personer som har hög respektive låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora i Sverige. Skillnaderna i hälsa bidrar till att personer med låg utbildning lever kortare liv, trots att mycket av ohälsan går att förebygga och åtgärda, konstaterar myndighetens rapportförfattare.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer, med undantag för lungcancer bland kvinnor. Samtidigt finns det tecken på att den psykiska ohälsan ökar, i synnerhet bland unga och bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook