Ekonomi Höglandet Toppnyheter

Stekhet oktobervecka på Höglandet – vi är på väg mot en global katastrof

Om den globala uppvärmningen når 2 grader blir de negativa konsekvenserna betydligt mer allvarliga än vad forskarna tidigare trott, slår FN:s klimatpanel IPCC fast i en ny rapport som presenterades natten till måndagen svensk tid.

Det finns en liten möjlighet att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader men hur mycket utsläppen minskas inom det närmaste årtiondet är helt avgörande.

I Paris 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader men att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. FN:s klimatpanel IPCC har sedan dess arbetat för att bedöma skillnaden mellan dessa två mål, både i form av effekter och vad som behöver göras för att klara dem.

– Rapporten visar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men tydliggör samtidigt hur allvarligt läget är. Utsläppsminskningen inom det närmaste årtiondet är helt avgörande för att klara målet. Skillnaden i konsekvenser mellan 1,5 och 2 grader är, enligt rapporten, enorma, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett uttalande efter rapportens offentliggörande.

Ny forskning som redovisas i rapporten visar att 2 grader innebär mycket allvarligare konsekvenser än de som tidigare förutspåtts. Även en uppvärmning med 1,5 grader påverkar hela samhället – men skadorna kan till viss del begränsas.

Exempel på effekter om temperaturhöjningen kan begränsas till 1,5 grader istället för 2 grader:

Riskerna för majoriteten av världens växt- och djurarter minskas dramatiskt.
10 cm lägre havsnivå 2100, jämfört med den nivåhöjning som 2 grader innebär, vilket kan vara direkt livsavgörande för miljontals människor som lever längs kuster eller på lågt liggande öar.
Möjligheten ökar för att undvika flera så kallade ”tröskeleffekter”, som kan medföra att jorden blir självuppvärmande.

– Redan idag har klimatförändringen nått ungefär en grads uppvärmning. Med den takt som uppvärmningen sker idag kommer uppvärmningen troligen att nå 1,5 grad någon gång mellan år 2030 och 2052. Vi riskerar alltså att nå 1,5 grad om bara tre mandatperioder. Läget är akut. Det går inte längre att skjuta de avgörande besluten framåt i tid. För Sveriges del behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att det ska lyckas måste ansvariga politiker snarast besluta om ett förbud mot att använda fossila bränslen efter 2030 och fasa ut de klimatskadliga subventionerna, säger Johanna Sandahl.

De bidrag som presenterades vid Parisförhandlingarna, inklusive EU:s åtagande att minska utsläppen med minst 40 procent år 2030, skulle i bästa fall bara begränsa uppvärmningen till omkring 3 grader.
– Det vill säga en global katastrof, klargör Sandahl.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook