Ekonomi Höglandet

Stigande räntor?! Det struntar svenskarna helt i – lever i bubblan

Bolåneräntorna har sjunkit till rekordlåga nivåer de senaste åren och just nu har Sverige den lägsta reporäntan på 350 år. Men trots spekulationer om kommande höjningar och skärpt amorteringskrav är det få bostadsägare som är oroliga över att räntan på deras bolån ska stiga.

Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern visar nämligen att 36 procent av de svenska bostadsägarna inte känner någon oro alls. Endast sex procent känner stark oro, medan fyra av tio känner sig lite oroliga.

Reporäntan har varit negativ sedan februari 2015. Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern, framtagen via Kantar Sifo, visar att drygt var tredje svensk bostadsägare inte alls oroar sig över stigande räntor medan 41 procent känner sig lite oroade. Och kanske är denna oro berättigad. Bobarometern visar nämligen också att så många som 49 procent skulle tvingas flytta till ett billigare boende om deras månadskostnad ökade med mer än 3 000 kronor.

– Vår Bobarometer indikerar att bostadsägarna inte är förberedda på att tiderna förändras på bostadsmarknaden. Vi vet att räntorna inte kommer att vara så här låga för evigt och hushållens boendekalkyler kommer att ändras drastiskt när räntorna stiger. Vårt råd är därför att kalkylera för högre boendekostnader genom att bygga upp en buffert och räkna på hur din ekonomi skulle påverkas om bolåneräntan steg med exempelvis fem procent, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Hur mycket kan din månatliga boendekostnad öka innan du måste flytta till ett billigare boende?

Totalt Bostadsägare   18–29 år  
Den kan inte öka alls 4 % 3 % 7 %
Mindre än 1 000 kronor 4 % 1 % 7 %
1 001 – 3 000 kronor 19 % 15 % 23 %
3 001 – 5 000 kronor 19 % 19 % 21 %
5 001 – 7 000 kronor 14 % 16 % 9 %
7 001 – 9 000 kronor 7 % 8 % 6 %
9 001 – 11 000 kronor 4 % 5 % 1 %
Mer än 11 000 kronor 11 % 14 % 5 %
Vet ej 18 % 19 % 22 %

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook