Nyheter

Stockarydsterminalen utbildar egen växlingspersonal

Stockarydsterminalen utvecklas kontinuerligt. Nyligen certifierades företaget enligt ISO 9001 och ISO 14001 och i dagarna har man börjat utbilda egen personal och personalen hos entreprenören i växling.

”Inte sällan har tågboloag som kör till Stockarydsterminalen en växlare med sig från sin hemstation. Han åker med tåget utan att ha någon funktion. Vid ankomsten till terminalen gör han sitt jobb med att växla in tåget på rätt lastspår. Det tar totalt kanske 30 minuter. Sen får han vänta i tre, fyra timmar medan tåget lastas/lossas. Sen åker han med tåget hem i ytterligare fyra timmar”, summerar Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig hos Stockarydsterminalen.

”Det innebär att han arbetar 30 minuter under de 13 timmar han är borta. Det kostar pengar för operatören.”

Det är en kostnad man nu skalar bort och gör transporten till och från Stockaryd än mer effektiv och lönsam.

”Det stärker vår konkurrenskraft ytterligare,” konstaterar Per-Henrik Evebring.

Det blir också enklare för SJ att använda Stockarydsterminalen i de fall man på grund av motorfel kan behöva vända hela ekipaget. Nu behöver man inte jag fram en växlare från annat håll – nu finns han på plats strängt taget dygnet runt, eftersom det är så verksamheten fungerar.

Också certifieringen ser Evebring som ett konkurrensmedel. Det handlar om styrning av utlagda processer inom lastning och lossning.

”Jag tror vi är ensamma om en certifiering av det här slaget”, konstaterar Per-Henrik Evebring.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook