Stöldgods från källare hittades i annan källare | Höglandsnytt